Technologia magnetyczna TM

Technologia magnetyczna MT

Magnesy podnoszące w połączeniu z belką podnoszącą BETA są idealnym urządzeniem przeładunkowym, gdy trzeba szybko i bezpiecznie przenieść ładunek bez konieczności stosowania innych urządzeń podnoszących.

Obszary zastosowania to np. magazynowanie materiałów, transport, budowa urządzeń oraz przy załadunku i rozładunku maszyn.

Render-Time: 0.42286896705627