Informacje o stronie

Usługodawca

BETA Maschinenbau GmbH & Co. KG
Nordhäuser Straße 2
99765 Heringen
Deutschland
Niemcy

Tel. +49 36333 666-0
Email infobeta-mb.de
Web www.beta-mb.de

Społeczeństwo osobiste
BETA Beteiligungsgesellschaft mbH

Dyrektor zarządzający
Dipl.-Ing. André Koehn

Rejestr handlowy
HRA 401409, Amtsgericht Jena
VAT-ID DE242065370

Projektowanie & realizacja

GRAFIX21 Corporate- & Webdesign
Web: www.grafix21.de

Promocja

EFRE - Europa für Thüringen | Europäische Union

Projekty indywidualne były współfinansowane przez Wolny Kraj Turyngię ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERFE).

Instrukcje użytkowania

Jakiekolwiek powielanie plików i tekstów oferowanych na tych stronach na jakimkolwiek nośniku wymaga wyraźnej zgody autorów. Prezentacja strony z tej oferty w ramce strony zewnętrznej lub prezentacja treści tej oferty jako własnych informacji jest generalnie zabroniona. Odpowiedni autor jest odpowiedzialny za artykuły w ramach tej oferty. Artykuły te reprezentują opinię tego autora, a nie co do zasady opinię operatora strony. W przypadku naruszenia zagranicznych praw autorskich lub innych praw przez operatora strony lub autora, naruszenie to musi zostać wskazane za pomocą poczty elektronicznej. W tym przypadku naruszenie zostanie usunięte natychmiast po uzyskaniu informacji.

Operator strony nie przejmuje żadnej przyczepności za szkody, które wynikają ze strony internetowej lub oferowanych plików. Wszystkie pliki są sprawdzane pod kątem występowania wirusów. Zaleca się, aby użytkownik sam sprawdzał pliki pod kątem występowania wirusów i tym podobnych. Gwarancja bezpieczeństwa plików nie może być udzielona. Nie można również udzielić gwarancji na dostępność naszego serwisu i plików. Dążymy jednak do osiągnięcia jak największej dostępności. Pobieranie, instalacja i korzystanie z programów oferowanych na tych stronach odbywa się na własne ryzyko! Operator nie ponosi żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za ewentualne szkody, szkody następcze lub awarie.

Informacje oferowane na naszych stronach internetowych są w zasadzie bezpłatne dla wszystkich użytkowników. Żadne koszty nie są ponoszone bez wyraźnego poinformowania o tym użytkownika. Wszystkie informacje, logo firmowe, teksty, programy, grafiki i zdjęcia podlegają prawom autorskim. Wszystkie używane znaki towarowe i nazwy firm podlegają prawom autorskim odpowiednich firm.

Wyjaśnienie: Nasze linki zewnętrzne są subiektywnym wyborem odniesień do innych stron internetowych. Za treść tych stron odpowiedzialni są ich operatorzy i twórcy. Odcinamy się od wszelkich treści niezgodnych z prawem, szkodliwych dla osobistości, moralnie lub etycznie niedopuszczalnych. Prosimy o poinformowanie nas, czy powinniśmy zamieścić link do takiej oferty. Operator tych stron jest odpowiedzialny jako dostawca treści za swoje własne treści, które udostępnia do użytku zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Te własne treści należy odróżnić od odniesień (linków) do treści udostępnianych przez innych dostawców. Operator strony jest odpowiedzialny za te zewnętrzne treści tylko wtedy, gdy posiada pozytywną wiedzę o nich (tzn. również o nielegalnych lub karalnych treściach) i jeżeli jest technicznie możliwe i uzasadnione uniemożliwienie ich wykorzystania (§ 5 ust. 2 TDG).

Klauzula rozdzielności: Jeżeli jeden z powyższych warunków jest nieważny z jakiegokolwiek powodu, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

Źródła zdjęć

Oferty pracy:
47502038 - Lagerist mit Scanner und Laptop in einer Spedition © Kzenon - Fotolia.com
249664853 - Skilled worker controlling a CNC machine xxl: [...] © Ingo Bartussek - Fotolia.com
106538564 - welder Industrial automotive part in factory © wi6995 - Fotolia.com
217638701 - Male hand holding smartphone,mobile with copy space [...] © hakinmhan - Fotolia.com
46645121 - mitarbeiter arbeiten am computer © Racle Fotodesign - Fotolia.com
168980818 - Factory worker is programming a CNC milling machine with [...] © Gorodenkoffc - Fotolia.com
208405480 - Top View of architectural Engineer Draws on His Blueprints [...] © Gorodenkoff - Fotolia.com
298685509 - Business people negotiating a contract. © REDPIXEL | Adobe Stock
55844087 - freundlicher mitarbeiter am telefon © contrastwerkstatt | Adobe Stock
299717758 - Businessman and businesswoman in factory. © JustLife | Adobe Stock
207639766 - His Smile Is A Sure Sign On Success © milanmarkovic78 | Adobe Stock
335806707 - Businessman showing document to his business colleagues in the office © Bojan | Adobe Stock
318521444 - Worker operating saw machine for cutting steel [...] © Photocreo Bednarek | Adobe Stock
264237972 - Two smiling businessmen shaking hands while standing in an office. © bnenin | Adobe Stock
65776832 - junge geschäftsfrau bei der arbeit © Racle Fotodesign | Adobe Stock

Produkty
#391623121 - Concrete production factory with reinforced concrete [...] © Mistervlad | Adobe Stock
#592655249 - Cyber big data flow. Blockchain data fields. Network line [...] © visionart | Adobe Stock

Informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów

Render-Time: 0.47390103340149